Hagada

Płyta Pieśni nadziei

Płyta „Pieśni nadziei” – teksty hebrajskie.

 

RACHEM – słowa modlitwy „CUR MISZELO” (fragm. Trad/Hagada)

RACHEM BECHASDECHA AL AMCHA CURENU,
AL CIJON MISZKAN KEWODECHA ZWUL BEIT TIFARTENU
BEN DAWID AWDECHA JAWO WEJIGALENU
RUACH APEINU, RUCH APEINU MESZIACH, MESZIACH HA-SZEM

JIBANE HAMIKDASZ IR CIJON TEMALE,
WASZAM NASZIR SZIR CHADASZ UWIRNANA NAALE
HARACHAMAN HAMIKDASZ JITBARACH WEJITALE,
AL KOS JAJIN, KOS JAJIN MALE KEWRIRKAT, KEWIRKAT HA-SZEM.

AMCHA IZRAEL (Trad./Hagada)

AMCHA IZRAEL JIBANE /4 AMIZRAELCHAJ /3 AD BELIDAJ.

JEWARECHECHA (Słowa Psalm 128:5,6 muz. trad./Hagada)

JEWARECHECHA HA-SZEM MICIJON
UR’E BETUW JERUSZALAJIM
JEWARECHECHA HA-SZEM MICIJON
KOL JEMEJ,JEMEJ CHAJECHA
UR’E BANIM LEWANECHECHA
SZALOM AL IZRAEL

SZEIBANE (Trad./Hagada)

SZEIBANE BET HAMIKDASZ, SZEIBANE /2
WETEJN, WETEJN, WETEJN CHALKEINU, BE TO, BE TO, BE TORA TECHA /2

SZIWITI (Słowa Psalm 16:8 muz B. Segal/Hagada)

SZIWITI ADOSZEM LE NEGDI TAMID /2
KAMIJEMI BAL EMOT
LACHEN SAMACH LIWI
WAJJAGEL KEWODI /4

SIM SZALOM (Modliwa na szabat i ¶więta – frag. trad./Hagada)

SIM SZALOM TOWA UWRACHA
CHEN WECHSED WERACHAMIN
ALEJNU WEAL KOL
AL KOL IZAEL AMECHA

LEMAAN (Słowa Izajasz 62:1 muz. E. Szomron/Hagada)

LEMAAN CYJON LO ECHESZE, LO, LO ECHESZE.
ULMAN JERUSZALAIM LO ESZKOT, LO, LO, ECHESZE.
ADJETSE KA NOGE CIDKA, LO, LO ECHESZE.
WI JESZUATA KE LAPID JIWAR, LO, LO ECHESZE.

BARCHENU AWINU (Modlitwa Sim Szalom – frag. trad./Hagada)

BARCHENU AWINU KULANU KEECHA,
KULANU KEECHA BEOR PANECHA!

SZIR HA SZIRIM (słowa/muz. B. Rylewicz)

SZIR HA SZIRIM LADONEJNU
EIN ELOKEJNU, KEMASZIEJNU, NODELEMALKEJNU
HODU LAADONAJ KI LE OLAM HASDO
JOMRU NAIREJ HASZEM CEWAOT KI LE OLAM HASDO
INEJ BARCHU ET HA SZEM KOL AWDEJ ADONAJ
JEWAREHA HA SZEM MI CIJON
OSE SZAMMAIM WAAREC
WE IMRU AMEIN

ESA ENAJ (Słowa Psalm 121:1,2 muz. Trad./Hagada)

ESA ENAJ EL HE-HARIM, ME AJIN, ME AJIN JAWO EZRI /2
EZRI MERIM HA-SZEM, OSE SZAMAJOM WA AREC /2