Hagada

Płyta Pieśni nadziei II

Płyta „Pie¶ni nadziei II” – tłumaczenia tekstów

OD JISZAMA – Irmija/Jeremiasz 33:10,11/trad.

/JESZCZE BĘDZIE SŁYSZANY W MIASTACH JEHUDY I NA ULICACH
JERUSZALAIM, GŁOS WESELA I GŁOS RADO¦CI,
GŁOS OBLUBIEŃCA I GŁOS OBLUBIENICY/.

DAWID MELEK – 1Ks. Królów 1:31/trad.

/DAWID, KRÓL ISRAELA ŻYJE WIECZNIE, NIECH BĘDZIE TO DOBRYM
ZNAKIEM I SZCZʦCIEM DLA NAS
I DLA CAŁEGO ISRELA – AMEN/.

HOSZA ET AMECHA – Psalm 28:9

/ZBAW LUD TWÓJ HASZEM, BŁOGOSŁAW DZIEDZICTWU TWEMU
I PA¦ ICH I WYWYŻSZAJ AŻ NA WIEKI/.

SABEJNU – frag. modlitwy AMIDA, czę¶ć dodatkowa na Dzień Szabatu/trad.

/NASYĆ NAS DOBROTLIWO¦CIˇ TWOJˇ I URADUJ NAS POMOCˇ TWOJˇ,
OCZY¦Ć SERCE NASZE, BY CI SŁUŻYŁO W PRAWDZIE,
I UDZIEL NAM HASZEM, BOŻE NASZ W MIŁO¦CI I ŁˇSCE
TWÓJ ¦WIĘTY SZABAT/.

OR ZARUA – Psalm 97:11,12/trad.

/¦WIATŁO NASIAŁO SPRAWIEDLIWEMU, A RADO¦Ć TYM
KTÓRZY Sˇ UPRZEJMEGO SERCA.
WESELCIE SIĘ SPRAWIEDLIWI W HASZEM,
A WYSŁAWIAJCIE PAMIĘĆ JEGO ¦WIĘTO¦CI/.

AWINU MALKEJNU – Rabbi Akiwa ben Josef

/OJCZE NASZ I KRÓLU NASZ UŁASKAWIAJ NAS, WYSŁUCHAJ NAS,
BO NIE CHCEMY ZASŁUG, WY¦WIADCZ NAM SPRAWIEDLIWO¦Ć
I ŁASKĘ I ZBAW NAS/.

OSE SZALOM – Kadisz Derabanan/frag.

/TEN, KTÓRY CZYNI POKÓJ NA WYSOKO¦CIACH,
ON UCZYNI POKÓJ DLA NAS I DLA CAŁEGO ISRAELA
I POWIEDZMY – AMEN/.

SZABOS KODSZEJNU – Rabbi Dow Ber Maggid

/NASZ ¦WIĘTY SZABAT/

BŁOGOSŁAWIONY Psalm 128/Piotr Sumiński

LASZANA & IWDU – Psalm 100:2/trad.

/DOBREGO ROKU W JERUSZALAIM/.
/SŁUŻCIE HASZEM Z RADO¦CIˇ
I Z DZIĘKCZYNIENIEM PRZYJD¬CIE
PRZED JEGO OBLICZE/.

KI MICIJON – Jeszaja/Izajasz 2:38/trad.

/BO TORA WYJDZIE Z SYJONU
I SŁOWO HASZEM Z JERUSZALAIM/.