Hagada

Pieśni Nadziei – tłumaczenie

Płyta „Pie¶ni nadziei” – tłumaczenia tekstów

RACHEM – słowa modlitwy „CUR MISZELO” (fragm. Trad/Hagada)

ZMIŁUJ SIĘ W ŁASKAWO¦CI SWEJ NAD LUDEM TWOIM,
SKAŁO NASZA,
NAD SYJONEM MIEJSCEM CHWAŁY TWOJEJ,
SUGA TWÓJ SYN DAWIDA PRZYJDZIE BY NAS ZBAWIĆ,
OŻYWCZE TCHNIENIE MESJASZA HASZEM.
ON ZBUDUJE ¦WIˇTYNIĘ, MIASTO SYJON BĘDZIE ZAPEŁNIONE.
TAM ZA¦PIEWAMY PIE¦Ń NOWˇ,
W RADOSNYM UNIESIENIU PÓJDZIEMY NA GÓRĘ
NIECH ¦WIĘTY I MIŁOSIERNY BĘDZIE CHWALONY I BŁOGOSŁAWIONY,
NAD KIELICHEM WINA ZGODNIE Z BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM HASZEM.

AMCHA IZRAEL (Trad./Hagada)

„LUD IZRAELA ZOSTANIE ODBUDOWANY
LUD IZRAELA ŻYJE NA WIEKI.”

JEWARECHECHA (Słowa Psalm 128:5,6 muz. trad./Hagada)

„NIECH CIĘ HASZEM BŁOGOSŁAWI Z SYJONU
OGLˇDAJ POMY¦LNO¦Ć JERUZALEM PRZEZ CAŁE SWE ŻYCIE.
OGLˇDAJ DZIECI TWOICH SYNÓW. POKÓJ NAD IZRAELEM!”

SZEIBANE (Trad./Hagada)

„OBY ZOSTAŁ ODBUDOWANY DOM ¦WIĘTO¦CI
I DAJ NAM UDZIAŁ W SWOJEJ TORZE”

* TORA – NAUKA, POUCZENIE

SZIWITI (Słowa Psalm 16:8 muz B. Segal/Hagada)

„STAWIAM SOBIE ZAWSZE HASZEM PRZED OCZY,
BO ON JEST PO MOJEJ PRAWICY.”

SIM SZALOM (Modliwa na szabat i ¶więta – frag. trad./Hagada)

„DAJ POKÓJ, DOBRO, BŁOGOSŁAWIEŃSTWO,
ŻYCZLIWO¦Ć, ŁASKĘ I MIŁOSIERDZIE
NAM I CAŁEMU IZRAELOWI LUDOWI SWOJEMU”

LEMAAN (Słowa Izajasz 62:1 muz. E. Szomron/Hagada)

„PRZEZ WZGLˇD NA SYJON NIE UMILKNĘ,
PRZEZ WZGLˇD NA JEROZOLIMĘ NIE SPOCZNĘ,
DOPÓKI JEJ SPRAWIEDLIWO¦Ć NIE BŁY¦NIE JAK ZORZA
I ZBAWIENIE JEJ NIE ZAPŁONIE JAK POCHODNIA.”

BARCHENU AWINU (Modlitwa Sim Szalom – frag. trad./Hagada)

„BŁOGOSŁAW NAS OJCZE NASZ WSZYSTKICH JAK BRACI
¦WIATŁEM OBLICZA SWEGO.”

SZIR HA SZIRIM (słowa/muz. B. Rylewicz)

„PIE¦Ń PIE¦NI DLA MOJEGO PANA,
KTÓŻ JEST JAK NASZ BÓG,
KTÓŻ JEST JAK TY NASZ ZBAWCA
DZIĘKUJEMY CI KRÓLU NASZ.
DZIĘKUJCIE PANU BO JEGO ŁASKA TRWA NA WIEKI.
I POWIEDZˇ BOJˇCY SIĘ BOGA:
HASZEM ZASTĘPÓW JEGO ŁASKA NA WIEKI WIEKÓW.
OTO BŁOGOSŁAWCIE PANA WSZYSCY JEGO SŁUDZY.
NIECH BŁOGOSŁAWI CIĘ PAN Z SYJONU, STWÓRCA NIEBA I ZIEMI.”

BÓG JEST JEDEN (Jeremiasz 33:25,26 wg. Trad./Tora/Psalm 8:4,5 muz. P. Sumiński)

„NIE UCZYNIŁBYM NIEBA I ZIEMI MÓWI BÓG WSZECHMOCNY
GDYBY NIE PRZYMIERZE MOJE Z LUDEM IZRAELA.”
„BÓG JEST JEDEN ADONAI EHAD.”
„GDY PATRZĘ NA NIEBO, DZIEŁO PALCÓW TWOICH
KSIĘŻYC I GWIAZDY, KTÓRE¦ TY UTWIERDZIŁ.”
„CZYM JEST CZŁOWIEK, ŻE PAMIĘTASZ O NIM
I CZYM SYM CZŁOWIECZY, ŻE SIĘ NIM ZAJMUJESZ?”

RACZ MNIE WYBAWIĆ (Słowa Psalm 70 muz. P. Sumiński)

„KU WSPOMNIENIU DAWIDA
RACZ MNIE WYBAWIĆ O BOŻE, HASZEM PO¦MIESZ MI NA POMOC.
NIECH SIĘ ZAWSTYDZˇ I OKRYJˇ RUMIEŃCEM
CI, KTÓRZY GODZˇ NA MOJE ŻYCIE.
NIECH SIĘ RADUJˇ I WESELˇ W TOBIE WSZYSCY, CO CIEBIE SZUKAJˇ.
NIECH ZAWSZE MÓWIˇ BÓG JEST WIELKI
CI, KTÓRZY PRAGNˇ TWOJEJ POMOCY
JA ZA¦ UBIOGI JESTEM I NĘDZNY,
BOŻE, SZYBKO PRZYJD¬ MI NA POMOC!
TY¦ WSPOMOŻYCIEL MÓJ I WYBAWCA NIE ZWLEKAJ O HASZEM!”

ESA ENAJ (Słowa Psalm 121:1,2 muz. Trad./Hagada)

„WZNOSZĘ OCZY KU GOROM
SKˇDŻE NADEJDZIE MI POMOC?
POMOC MA OD HASZEM,
CO STWORZYŁ NIEBO I ZIEMIĘ.”