Hagada

Hagada

Hagada lub agada znaczy w języku hebrajskim opowieść.

Nasze opowiadanie ma swych bohaterów. Są nimi: Bóg Święty Izraela, jego sługa Mesjasz, jego lud i odkupienie, które nadchodzi.

W tych pieśniach mówimy o nadziei, zaufaniu, jakie mamy w Bogu Abrahama, Izaaka i Jakuba.

Jesteśmy chrześcijanami głoszącymi potrzebę nawrócenia i uświęcania Imienia Bożego w codziennym życiu.

Spotykając w drodze swojego życia Jeszuę z Nazaretu, spotkaliśmy Izraela. Łączą nas z tymi ludem więzi jedyne i niepowtarzalne. Jest on dla nas skarbnicą dóbr duchowych. Naród ten naznaczony został wyjątkowym cierpieniem, a zarazem wielkością jedyną w swoim rodzaju. Pokochani zostali przez Świętego Jedynego miłością wieczną. Boga Izraela (Imię Jego niech będzie błogosławione) związanego ze swym ludem przymierzem wiecznym, ośmielamy się z bojaźnią nazywać naszym Ojcem, który mieszka w niebiosach.

WIERZYMY WIARĄ NAJGŁĘBSZĄ W POWTÓRNE PRZYJ¦CIE MESJASZA, PANA NASZEGO JESZUY Z NAZARETU. MIMO, ŻE ON ZWLEKA, Z NADZIEJĄ CZEKAMY. PRZYSZEDŁ PRZED WIEKAMI, WZYWAJĄC DO POKUTY, A JEGO ŚMIERĆ STAŁA SIĘ ZBAWIENNA. PRZYJDZIE JESZCZE RAZ, BY ZBAWIĆ Z UCISKU I ZGROMADZIĆ ISRAELA, A WRAZ Z NIM TYCH SPOŚRÓD NARODÓW, KTÓRZY ZAUFALI JEGO IMIENIU. ZIEMIA NAPEŁNI SIĘ POKOJEM. URZĄDZI ON ŚWIAT TAK, ABY CAŁY SŁUŻYŁ BOGU, JAK POWIEDZIAŁ PROROK:

WTEDY DAM NARODOM WARGI CZYSTE, ABY WSZYSTKIE WZYWAŁY PANA HA-SZEM I SŁUŻYŁY MU (Cefania/Sofoniasz 3:9).

W OWYM CZASIE NIE BĘDZIE GŁODU, ANI WOJNY, ANI ZAWIŚCI, ANI WAŚNI. CAŁY ŚWIAT NIE BĘDZIE PRAGNĄŁ NICZEGO INNEGO, JAK TYLKO POZNANIA BOGA: BO ZIEMIA PEŁNA BĘDZIE POZNANIA PANA, JAK WODY WYPEŁNIAJĄ MORZE (Jeszaja/Izajasz 11:9).